SOMMARKAMPANJ

KLICKA HÄR

Experterna på elfordon sedan 2006!

Öppet köp 60 dagar!

Snabba leveranser!

Så kör du elsparkcykel säkert

Elsparkcyklar har snabbt blivit ett populärt transportmedel i många städer runtom i världen, inte minst för dess bekvämlighet och miljövänliga profil. Dock har den ökade användningen också lett till en viss uppgång i olyckor. Att känna till och följa säkerhetsråd är avgörande för att säkerställa både din egen och andras säkerhet. Som Nordens största återförsäljare av eldrivna fordon tycker vi att det är viktigt att tydligt förmedla om hur man bäst gör för att minimera risken för olyckor. Här är därför några viktiga tips för hur du använder din elsparkcykel på ett säkert sätt:

 

1. Använd hjälm och skyddsutrustning 

 

Oavsett ålder är det viktigt att alltid bära hjälm när du kör elsparkcykel. Hjälmen bör sitta ordentligt och vara godkänd enligt gällande säkerhetsstandarder. För ytterligare skydd, överväg att använda armbågs- och knäskydd, särskilt om du är nybörjare eller färdas på platser med hög trafik. Tänk även på att det är ett hjälmkrav för förare under 15 år, precis som på en vanlig cykel. 

 

2. Kontrollera elsparkcykeln före användning 

 

Innan du påbörjar din färd, gör en snabb kontroll av elsparkcykeln. Se till att bromsarna fungerar effektivt, att däcken är ordentligt pumpade och inte har några synliga skador, och att alla ljus och reflexer är i funktionsdugligt skick. Regelbundet underhåll och kontroller kan förhindra olyckor orsakade av tekniska fel. 

 

3. Håll dig till tillåtna vägar och områden 

 

Följ lokala trafikregler och lagar som gäller för elsparkcyklar. Använd cykelbanor där sådana finns tillgängliga. Undvik att köra på trottoarer om det inte är uttryckligen tillåtet, då detta kan vara farligt för både dig och fotgängare. Var medveten om och respektera hastighetsgränserna. 

 

4. Var uppmärksam och visa hänsyn 

 

Håll alltid hög uppmärksamhet på vägen och de andra trafikanterna. Använd inte mobiltelefon eller andra distraherande enheter när du kör. Signalera dina avsikter tydligt för andra trafikanter, särskilt vid svängar och när du ska stanna.  

 

5. Trottoarkanter 

 

Var särskilt försiktig när du kör upp eller ner för trottoarkanter. Många elsparkcyklar har förhållandevis små hjul och är därför inte lika stabila över trottoarkanter som exempelvis en cykel. 

 

6. Använd ljus och reflexer i mörker 

 

För att öka din synlighet, använd fram- och bakljus samt reflexvästar eller kläder med reflexdetaljer, särskilt om du kör i skymning eller mörker. Detta hjälper både till att du ser bättre och att andra ser dig. 

 

7. Kör enligt väderförhållandena 

 

Anpassa din körning efter väderförhållandena. På våta eller isiga vägar, minska hastigheten och var extra försiktig i kurvor och vid bromsning. Undvik att använda elsparkcykeln under extremt väderförhållanden som kraftigt regn eller snöfall. 

 

8. Övning ger färdighet 

 

Statistiskt sett sker en tredjedel av olyckorna på elsparkcyklar på premiärturen! Om du är ny på att köra elsparkcykel, se därför till att träna ordentligt innan du ger dig iväg på längre turer eller kör i högre hastigheter. Öva på lugna gator tills du känner dig säker nog att hantera mer trafikerade miljöer. 

 

9. Hellre väja än bromsa 

 

I en nyligen publicerad forskningsrapport fastställdes det att det i en akut situation var mindre risk för personskador om man väjde för ett hinder eller föremål i färdvägen istället för att tvärbromsa, vid användning av en elsparkcykel. Öva därför gärna på att väja vid en akut situation så att agerandet sitter i ryggmärgen om situationen dyker upp! 

 

Avslutningsvis 

 

Att använda elsparkcykel kan vara ett roligt och effektivt sätt att förflytta sig, men det kräver ansvar och medvetenhet om de risker som finns. Genom att följa dessa säkerhetstips kan du hjälpa till att minska risken för olyckor och skapa en säkrare miljö för alla i trafiken.

Om Rull.se

Vi på Rull.se har varit med sedan elsparkcyklarnas födsel! År 2006 sålde vi våra första elsparkcyklar vilket då var enkla modeller avsedda för barn i tio-årsåldern. Idag tillhandahåller vi Nordens bredaste sortiment av elsparkcyklar, elscooters, supertuffa elbilar för barn, hoverboards och andra lätta elfordon.

Läs mer här

Våra andra butiker

Handla och betala tryggt hos oss:

KlarnaDHL